Privacy Beleid

Ons bedrijf respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle
persoonlijke informatie die u ons geeft, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

De persoonlijke gegevens die u via deze website overmaakt, worden opgeslagen in de bestanden van bpaint, Hazelarenlaan 4 te B-3500 Hasselt. U stemt ermee in dat de informatie die u ons geeft, kan gebruikt worden om de door u gevraagde diensten en/of producten te leveren, uw dossier op te volgen en u op de hoogte te brengen van bijkomende informatie.

Verwerking van deze gegevens gebeurt conform de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijkomende informatie over de wet van 8 december 1992 vindt u op de volgende website van de overheid: https://www.privacycommission.be.

U staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Eventuele kosten, voortkomend uit foute informatie, zijn voor uw rekening.

U kan uw gegevens te allen tijde opvragen en laten wijzigen. Wend u hiervoor in een gedagtekende brief tot de houder van het bestand: bpaint, Hazelarenlaan 4, B-3500 Hasselt.

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet aan derden door, tenzij u toestemming gegeven hebt.

Uw persoonlijke gegevens kunnen openbaar gemaakt worden indien dit wettelijk wordt vereist of indien dit nodig is om

  1. aan de wet te voldoen
  2. de rechten of het eigendom van de rechthebbende van deze website / nieuwsbrief te beschermen en te verdedigen
  3.  ingeval van dringende omstandigheden de veiligheid van personen te beschermen